ชื่อ-นามสกุล :
สมโภชน์ จงโชติศิริกุล
สถานที่เจาะ :
ประเวศ
ขนาดเสา :
80
จำนวนเสา :
20
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ