ชื่อ-นามสกุล :
จารุภัทร ปัญจนนท์
สถานที่เจาะ :
บางกะปิ
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
18
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ