ชื่อ-นามสกุล :
ชัยรัตน์ รัตนพงษ์
สถานที่เจาะ :
จตุจักร
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
96
หมายเหตุ :
เข็มยาว 35ม
ราคาเสาเข็มเจาะ