ชัยรัตน์ รัตนพงษ์ | ราคาเสาเข็มเจาะรับทำ เสาเข็มเจาะ ขายอุปกรณ์ทำเสาเข็มเจาะ
ชื่อ-นามสกุล :
ชัยรัตน์ รัตนพงษ์
สถานที่เจาะ :
จตุจักร
ขนาดเสา :
80
จำนวนเสา :
64
หมายเหตุ :
เข็มยาว 40 ม
ราคาเสาเข็มเจาะ