ชื่อ-นามสกุล :
Ground Camaro (ภูวดล)
สถานที่เจาะ :
จอมทอง
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
22
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ