ชื่อ-นามสกุล :
ก้องนาม ภู่รัตน์
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
100
จำนวนเสา :
1
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ