ชื่อ-นามสกุล :
นายสงกรานต์ ศุภชวลิต
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
251
หมายเหตุ :
ความลึกเสาเข็ม 36 เมตร งานที่ ปากเกร็ด ครับ
ราคาเสาเข็มเจาะ