ชื่อ-นามสกุล :
คุณภาสกร พร้อมมูล
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
14
หมายเหตุ :
เสาเข็มยาว 10.00 ม.
ราคาเสาเข็มเจาะ