ชื่อ-นามสกุล :
ปวริศา สุพรรณพงศ์
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
148
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ