ชื่อ-นามสกุล :
เบญจวรรณ สำรวมรัมย์
สถานที่เจาะ :
บางพลัด
ขนาดเสา :
50
จำนวนเสา :
74
หมายเหตุ :
รับน้ำหนักปลอดภัยมากกว่า 50 ตัน
ราคาเสาเข็มเจาะ