ชื่อ-นามสกุล :
กนกพิชญ์
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
229
หมายเหตุ :
Dry Process ลึก 23ม. รับน้ำหนักบรรทุกได้ 80ตัน/ต้น
ราคาเสาเข็มเจาะ