ชื่อ-นามสกุล :
ธนบูรณ์ นวลมณี
สถานที่เจาะ :
ราชเทวี
ขนาดเสา :
80
จำนวนเสา :
156
หมายเหตุ :
เข็มรับน้ำหนัก 200ตัน / ต้น
ราคาเสาเข็มเจาะ