ชื่อ-นามสกุล :
charoon Lertkum
สถานที่เจาะ :
จอมทอง
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
127
หมายเหตุ :
ทำพื้นโรงงานสูง 2 ชั้น
ราคาเสาเข็มเจาะ