ชื่อ-นามสกุล :
นายพูลศักดิ์ สุภัทรศักดา
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
40
จำนวนเสา :
11
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ