ชื่อ-นามสกุล :
นัดดา พฤฒารัตน์
สถานที่เจาะ :
ดอนเมือง
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
376
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ