ชื่อ-นามสกุล :
นัดดา พฤฒารัตน์
สถานที่เจาะ :
ดอนเมือง
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
376
หมายเหตุ :
ขอราคาแยกค่าแรงและวัสดุค่ะ ที่ความยาว 17 และ 23 เมตร ค่ะ
ราคาเสาเข็มเจาะ