ชื่อ-นามสกุล :
นัดดา พฤฒารัตน์
สถานที่เจาะ :
ดอนเมือง
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
2
หมายเหตุ :
ขอราคาแยกค่าแรงและวัสดุค่ะ ที่ความยาว 11 เมตร
ราคาเสาเข็มเจาะ