ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวสุธิดา กาฬพันธุ์
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
100
จำนวนเสา :
170
หมายเหตุ :
จังหวัดสงขลา
ราคาเสาเข็มเจาะ