ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวสุธิดา กาฬพันธุ์
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
80
จำนวนเสา :
50
หมายเหตุ :
จังหวัดสงขลา เสาเข็มเจาะระบบเปียก รับนน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 ตัน/ต้น
ราคาเสาเข็มเจาะ