ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวสุธิดา กาฬพันธุ์
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
100
จำนวนเสา :
170
หมายเหตุ :
จังหวัดสงขลา เสาเข็มเจาะระบบเปียก รับนน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 500 ตัน/ต้น
ราคาเสาเข็มเจาะ