ชื่อ-นามสกุล :
ณัฏฐวัฒน์ หวะสุวรรณ์
สถานที่เจาะ :
วัฒนา
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
45
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ