ชื่อ-นามสกุล :
ลัลน์ณภัทร รัมยประยูร
สถานที่เจาะ :
สาทร
ขนาดเสา :
100
จำนวนเสา :
135
หมายเหตุ :
ความยาวเข็ม 54.00 เมตร
ราคาเสาเข็มเจาะ