ชื่อ-นามสกุล :
ลัลน์ณภัทร รัมยประยูร
สถานที่เจาะ :
สาทร
ขนาดเสา :
100
จำนวนเสา :
135
หมายเหตุ :
ควายาวเข็ม 54.0 ม. เหล็กเสริมตามยาวเสาเข็ม ช่วง 20 เมตรแรก 13-DB20+13-DB16 ส่วนความยาวที่เหลือ ป-RB9 @ 200 mm. (เกลียว) นน.บรรทุกปลอภัย 540 ตัน/ต้น
ราคาเสาเข็มเจาะ