ชื่อ-นามสกุล :
ไพศาล
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
19
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ