ชื่อ-นามสกุล :
ip-archtist co,. ltd.
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
80
จำนวนเสา :
95
หมายเหตุ :
จังหวัดสุพรรณ อ.เมือง เสาเข็มเจาะระบบเปียก รับนน.ยไม่น้อยกว่า 250 ตัน/ต้นปลอดภั
ราคาเสาเข็มเจาะ