ชื่อ-นามสกุล :
จิตติพัฒน์
สถานที่เจาะ :
บางรัก
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
33
หมายเหตุ :
เข็มเจาะ3ขา ลึก 21 เมตร Φ60 8DB 16mm.
ราคาเสาเข็มเจาะ