ชื่อ-นามสกุล :
สมโภชน์ บุญประเทือง
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
80
จำนวนเสา :
32
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ