ชื่อ-นามสกุล :
โสรัจ เวียนสันเทียะ
สถานที่เจาะ :
ประเวศ
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
47
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ