ชื่อ-นามสกุล :
กมลชนก ชาวศรี (จัดซื้อ บ.ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด)
สถานที่เจาะ :
หนองแขม
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
36
หมายเหตุ :
รบกวนขอราคาเพื่อนำมาคำนวนงบประมาณในการจัดทำโครงการ
ราคาเสาเข็มเจาะ