ชื่อ-นามสกุล :
สมชาย แสนลัง
สถานที่เจาะ :
ปทุมวัน
ขนาดเสา :
60
จำนวนเสา :
24
หมายเหตุ :
ราคาพร้อมเจาะ
ราคาเสาเข็มเจาะ