ชื่อ-นามสกุล :
ช่างโต้ง
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
52
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ