ชื่อ-นามสกุล :
วรัฯญู พุ่มพวง
สถานที่เจาะ :
ดอนเมือง
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
11
หมายเหตุ :
ซอยประชาอุทิศ 1
ราคาเสาเข็มเจาะ