ชื่อ-นามสกุล :
สถานที่เจาะ :
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ