ชื่อ-นามสกุล :
บจก.ยี่สิบเก้าก่อสร้าง
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
297
หมายเหตุ :
หน้างาน อยู่ใน นิคมฯ นวนคร
ราคาเสาเข็มเจาะ