ชื่อ-นามสกุล :
ช่างอู๋
สถานที่เจาะ :
ต่างจังหวัด
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
12
หมายเหตุ :
ราคาเสาเข็มเจาะ